Ozó

TRACTAMENT AMB OZÓ

Aquest servei és un tractament amb ozó que s’aplica a l’interior del cotxe. L’ozó desodoritza i desinfecta el vehicle. Actua contra virus, bactèries, fongs, compostos volàtils orgànics i olors. El tractament té una durada d’uns 10 minuts.

OZÓ
Tractament amb ozóx
10,35€

La nostra prioritat és la salut i la seguretat dels nostres clients i dels nostres treballadors, i és per això que hem adoptat totes les mesures i protocols necessaris per garantir-ho a les nostres instal·lacions i en tots els serveis que realitzem.